Navigácia

Prihlásenie

Zaujímavé odkazy


Vitajte na stránke CEKOMAT !

CEKOMAT - Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie:

  • združuje excelentné výskumno-vývojové a vzdelávacie inštitúcie bratislavského regiónu do monotematického centra zameraného na výskum a vývoj progresívnych kompozitných materiálov určených pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie,
  • buduje modernú infraštruktúru výskumu a vývoja kompozitných materiálov s dôrazom na informačno-komunikačné technológie,
  • integruje inštitúcie centra do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji kompozitných materiálov najmä v európskom výskumnom priestore,
  • sa zapája do vzdelávacích aktivít a úzko spolupracuje s domácou hospodárskou sférou.
Kompozity v konštrukcii lietadla Boeing 787 Dreamliner
Kompozity v konštrukcii lietadla Boeing 787 Dreamliner 16.10.2009 V roku 2008 začala komerčná prevádzka nového typu lietadla z radu Boeing 787 s názvom Dreamliner. Vyznačuje sa veľmi ľahkou konštrukciou pozostávajúcou z nasledujúcich materiálov (v hmotnostných percentách): 50% kompozitov, 20% hliníka, 15% titánu... čítať viac
<<1 2 3 4 5 >>

Staršie články »