Navigácia

Prihlásenie

Zaujímavé odkazy


Vitajte na stránke CEKOMAT !

CEKOMAT - Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie:

  • združuje excelentné výskumno-vývojové a vzdelávacie inštitúcie bratislavského regiónu do monotematického centra zameraného na výskum a vývoj progresívnych kompozitných materiálov určených pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie,
  • buduje modernú infraštruktúru výskumu a vývoja kompozitných materiálov s dôrazom na informačno-komunikačné technológie,
  • integruje inštitúcie centra do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji kompozitných materiálov najmä v európskom výskumnom priestore,
  • sa zapája do vzdelávacích aktivít a úzko spolupracuje s domácou hospodárskou sférou.
Nový kompozit z uhlíkových nanorúrok
Nový kompozit z uhlíkových nanorúrok 22.10.2009 Firma Fujitsu Laboratories vytvorila nový uhlíkový nanokompozit, vyznačujúci sa štruktúrou s vlastným organizovaním, a to kombináciou uhlíkových nanorúrok a grafénu. Novoobjavená kompozitná štruktúra sa syntetizuje pri teplote 510ÂşC, ktorá je ni... čítať viac
<<1 2 3 4 5 >>

Staršie články »