Navigácia

Prihlásenie

Zaujímavé odkazy


Vitajte na stránke CEKOMAT !

CEKOMAT - Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie:

  • združuje excelentné výskumno-vývojové a vzdelávacie inštitúcie bratislavského regiónu do monotematického centra zameraného na výskum a vývoj progresívnych kompozitných materiálov určených pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie,
  • buduje modernú infraštruktúru výskumu a vývoja kompozitných materiálov s dôrazom na informačno-komunikačné technológie,
  • integruje inštitúcie centra do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji kompozitných materiálov najmä v európskom výskumnom priestore,
  • sa zapája do vzdelávacích aktivít a úzko spolupracuje s domácou hospodárskou sférou.
Aplikácie penového hliníka vyvinutého na ÚMMS SAV
Aplikácie penového hliníka vyvinutého na ÚMMS SAV 19.01.2010 Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV má bohaté skúsenosti s aplikovaním svojich výsledkov výskumu v praxi. Spolupracuje s mnohými nielen domácimi, ale predovšetkým zahraničnými priemyselnými partnermi. Svoje uznávané postavenie si získal predo... čítať viac
<<1 2 3 4 5 >>

Staršie články »