Navigácia

Prihlásenie

Zaujímavé odkazy


Kontakt


Logo ÚMMS SAV

Adresa: Račianska 75, 831 02 BRATISLAVA 3, Slovensko
Kontaktná osoba: Dr. Ing. Jaroslav Jerz
Tel.: + 421 - 2 - 49 26 82 23
Fax: + 421 - 2 - 49 26 83 12
E-mail: ummsjerz@savba.sk