Navigácia

Prihlásenie

Zaujímavé odkazy


Odborné podujatia


Použitie moderných nedeštruktívnych meracích metód vo výskume nových materiálov v rámci centra excelentnosti CEKOMAT 
Seminár
17. február 2011, Bratislava
program seminára
___________________________________________________________________________

ICCM-17
17. medzinárodná konferencia o kompozitných materiáloch
27. - 31. júl 2009, Edinburgh, Spojené kráľovstvo

MetFoam 2009
medzinárodná konferencia o pórovitých kovoch a kovových penách
1. - 4. september 2009, Bratislava, Slovensko

Euromat 2009
medzinárodná konferencia zameraná na materiálový výskum
7. - 10. september 2009, Scottish Exhibition & Conf. Centre, Glasgow, Spojené kráľovstvo

TECHNOLÓGIA 2009
11. medzinárodná konferencia
9. - 10. september 2009, Bratislava, Slovensko

EFIB 2009 (European Forum for Industrial Biotechnology)
európske fórum priemyselných biotechnológií
20. - 22. október 2009, Lisabon, Portugalsko

FIB (Focused Ion Beam) ako nástroj pre nanotechnológiu
prednáška organizovaná Centrom Excelentnosti pre Nové Technológie v Elektrotechnike - CENTE
28. október 2009, Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava, Slovensko

ICERI 2009 (International Conference of Education, Research and Innovation)
medzinárodná konferencia o vzdelávaní, výskume a inováciách
16. - 18. november 2009, Madrid, Španielsko

INTED 2010 (International Technology, Education and Development Conference)
medzinárodná konferencia zameraná na technológie, vzdelávanie a vývoj
8. - 10. marec 2010, Valencia, Španielsko

ICCE-18 (International Conference on Composites or Nano Engineering)
medzinárodná konferencia o kompozitoch a nanoinžinierstve
4. - 10. júl 2010, Anchorage, Aljaška, USA

Laser Induced Breakdown Spectroscopy
odborný seminár organizovaný Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV
14. september 2010, Bratislava, Slovensko