Navigácia

Prihlásenie

Zaujímavé odkazy


Inštitúcie CEKOMAT-u


Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Adresa: Račianska 75, 831 02 Bratislava 3
Kontaktná osoba: Dr. Ing. Jaroslav Jerz
Tel.: + 421 - 2 - 49 26 82 23
Fax: + 421 - 2 - 49 26 83 12
E-mail: ummsjerz@savba.sk

Fyzikálny ústav SAV
Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45
Kontaktná osoba: Ing. Peter Švec, DrSc.
Tel.: + 421 - 2 - 49 41 05 61
Fax: + 421 - 2 - 54 77 60 85
E-mail: fyzisvec@savba.sk

Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
Kontaktná osoba: Ing. Peter Matiašovský, PhD.
Tel.: + 421 - 2 - 59 30 92 44
Fax: + 421 - 2 - 54 77 35 48
E-mail: usarmat@savba.sk

Ústav merania SAV
Adresa: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Kontaktná osoba: RNDr. Miroslav Hain
Tel.: + 421 - 2 - 59 10 45 10
Fax: + 421 - 2 - 54 77 59 43
E-mail: umerhain@savba.sk

Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Adresa: Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava
Kontaktná osoba: RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Tel.:
+ 421 - 2 - 52 92 66 18
Fax: + 421 - 2 - 52 96 85 16
E-mail: olga.pechanova@savba.sk

Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Adresa: Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 1
Kontaktná osoba: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Tel./fax:
+ 421 - 2 - 52 96 24 54
E-mail: marian.peciar@stuba.sk