Navigácia

Prihlásenie

Zaujímavé odkazy


Informácie


  • odborné podujatia zamerané na výskum a vývoj kompozitných materiálov,
  • výkladový slovník (Glossary) pojmov súvisiacich s kompozitnými materiálmi,
  • publikácie s plnými textami o možnostiach využitia kompozitných materiálov v priemyselnej praxi.