Cekomat
Adresa: Račianska 75, 831 02 BRATISLAVA 3, Slovensko
Kontaktná osoba: Dr. Ing. Jaroslav Jerz
Tel.: + 421 - 2 - 49 26 82 23
Fax: + 421 - 2 - 44 25 33 01
E-mail: ummsjerz@savba.sk

O nás


CEKOMAT
Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov
pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie

Po odbornej stránke CEKOMAT pôsobí v oblasti technológií výroby konštrukčných kompozitných materiálov a ich aplikácií. Náš tím expertov disponuje poznatkami o množstve technologických metód výroby kompozitov určených pre rôzne strojárske, stavebné a biomedicínske aplikácie. Veľmi radi preto podporíme Vaše podnikateľské aktivity tým, že Vám pomôžeme pri vývoji nových inovatívnych výrobkov a technologických procesov v spomínaných oblastiach.

Inštitúcie CEKOMAT-u


logo UMMS obrlogo FU logo USTARCH male  logo UM male  logo UNPF male   logo STU
___________________________________________________________________________________

Logo ASFEULogo OPVaV   Logo EÚ

CEKOMAT sa buduje v rámci projektu: "Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie", ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a vývoj, prioritná os 4: Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, opatrenie 4.1: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji (kód výzvy: OPVaV-2008/4.1/01-SORO).